G.4 Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł/miesiąc
zł/miesiąc