BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Nie wszystko do jednego pojemnika, czyli kto odpowiada za odpady

Nie wszystko do jednego pojemnika, czyli kto odpowiada za odpady

Warto wiedzieć: odpad odpadowi nierówny. Bardzo duże znaczenie ma to, gdzie dane odpady zostały wytworzone: w domu, w miejscu pracy lub szkole czy może podczas spaceru na ulicy. Dlaczego jest to takie ważne?

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” obejmuje systemem odbioru i zagospodarowania odpadów wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, czyli domy jednorodzinne i nieruchomości wielorodzinne. Odpady od mieszkańców odbiera operator, który jest wyłaniany w przetargu. Mieszkańcy mogą też korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty.

Nieruchomości niezamieszkałe, czyli m.in. firmy, lokale usługowe i gastronomiczne, banki, sklepy, urzędy, szkoły, szpitale i przychodnie, cmentarze, targowiska nie są objęte tym samym systemem, co budynki jedno i wielorodzinne. Oznacza to, że odpady, które powstały na terenie nieruchomości niezamieszkałych, nie mogą trafić do tych samych pojemników, co odpady mieszkańców. Właściciele lub zarządcy nieruchomości niezamieszkałych muszą podpisać umowę z firmą, która będzie odbierała odpady. Związek Międzygminny „PRGOK” prowadzi kontrole dotyczące tego czy właściciele lub zarządcy takich nieruchomości mają podpisane umowy na odbiór odpadów. W przypadku gdy mieszkańcy zauważą, że odpady z firmy lub sklepu trafiają do ich altany śmietnikowej, mogą zgłosić to do Biura Związku Międzygminnego „PRGOK”: tel. 67 344 21 00 wew. 2.

Osobną kategorią są też kosze uliczne. Za ich opróżnianie odpowiada gmina. Związek Międzygminny „PRGOK” nie ma wpływu na to, w jakich miejscach ustawione są uliczne kosze ani na to jak często odbierane są z nich odpady.

×
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.