BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Płatności

Prawidłowe regulowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - ważne informacje

Każda osoba, która złożyła deklarację za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych, otrzymuje indywidualny numer konta, na który powinna być dokonywana wpłata. To, czy mieszkańcy płacą regularnie, weryfikuje Dział Windykacji. Jeżeli pracownicy stwierdzą, że na koncie mieszkańca są zaległości, wysyłane jest upomnienie.

Co zrobić, żeby uniknąć upomnienia oraz jakie działania należy podjąć, gdy już upomnienie dotrze? Warto stosować się do poniższych wskazówek:  

Wpłacaj pieniądze na swoje konto bankowe

Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację, ma ustalony indywidulany numer konta bankowego, który otrzymał przy złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli ktoś zagubił swój indywidualny numer konta, prosimy okontakt z Działem Finansowym (tel. 67 344 21 00 wew. 4). Nigdy nie należy wpłacać pieniędzy na konto innej osoby, np. innego członka rodziny czy sąsiada, ponieważ środki te nie zostaną prawidłowo zaksięgowane i w systemie pojawi się informacja o zaległości na koncie.

Opłacaj rachunki terminowo

Za odbiór odpadów komunalnych należy płacić do 15 dnia bieżącego miesiąca (tj. do 15 lipca za miesiąc lipiec, do 15 sierpnia za miesiąc sierpień itd.).

Ważne! W kwietniu 2019 roku przypadał termin płatności dwóch miesięcy, tj. za miesiąc marzec 2019 roku i za miesiąc kwiecień 2019 roku, a więc należało dokonać opłaty za dwa miesiące.

Dokonuj opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli wystąpiły zmiany, np. zmniejszyła się liczba mieszkańców, należy bezzwłocznie to zgłosić, składając nową deklarację. Samo wpłacanie pomniejszonej kwoty, bez złożenia deklaracji, nie ma mocy prawnej, przez co powstaje zaległość. W przypadku otrzymania zawiadomienia o zmianie stawki opłaty, należy dokonywać wpłaty na kwotę wskazaną w zawiadomieniu.

Wyrównaj różnicę

Jeżeli w styczniu 2020 roku zapłaciłeś opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pół roku z góry, a w kwietniu zmieniły się stawki, jesteś zobowiązany niezwłocznie dopłacić różnicę.

Opłać koszty upomnienia

Otrzymałeś upomnienie, zapłać całą kwotę o jaką Cię wzywamy na upomnieniu, łącznie z kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł. Jeżeli nie uwzględnisz tej kwoty, znów powstanie zaległość.

Dolicz odsetki za zwłokę

Od zaległości podatkowych, w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczane są odsetki za zwłokę. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę. Oznacza to, że na koncie nadal pozostaje zaległość.

Zlecenia stałe

W przypadku zlecenia stałego, pamiętaj aby zawsze mieć wystarczające środki na swoim prywatnym koncie bankowym, aby w dniu zlecenia, bank mógł dokonać przelewu. Jeżeli złożyłeś deklarację zmieniającą, bądź otrzymałeś zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmień zlecenie stałe na nową kwotę. My jako Urząd nie możemy tego za Ciebie zrobić.

Zakładając zlecenie stałe, upewnij się że nie masz zaległości w opłatach. Jeżeli masz zaległości, to otrzymane wpłaty będziemy księgować na ich pokrycie. Na przykład gdy w 2019 roku nie dokonywałeś opłaty za odbiór odpadów, a w styczniu 2020 roku uruchomiłeś zlecenie stałe, to wszystkie wpłaty i tak będą księgowane na zaległości za 2019 rok, odsetki za zwłokę i koszty upomnienia. Na dodatek zaczną powstawać zaległości za rok bieżący, za które również otrzymasz upomnienie.

Reaguj na wezwania

Jeżeli pracownicy znajdą nieprawidłowości w twoich płatnościach, to wystawią wezwanie do złożenia wyjaśnienia lub korekty błędów w deklaracji. Brak reakcji na wezwanie może skutkować podjęciem kolejnych kroków prawnych.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące zaległości? Skontaktuj się z Działem Windykacji pod numerem telefonu 67 344 21 00 wew. 5.

×
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.