BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Wymagania dotyczące pojemników

§ 17. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej, ustala się, w zależności od liczby osób zamieszkałych, pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie tych nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) od 1 do 3 osób - pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 4 do 6 osób - pojemnik o pojemności 240 l lub pojemniki o łącznej pojemności 240 l;
3) od 7 do 11 osób - pojemniki o łącznej pojemności 480 l;
4) od 12 do 15 osób - pojemniki o łącznej pojemności 600 l.


2. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej, w przypadku niestosowania systemu workowego, ustala się pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów na terenie tych nieruchomości, wynoszącą na każdą z selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-6, z zastrzeżeniem, iż frakcje, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2-4 zbierane są łącznie:

1) od 1 do 3 osób - pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 4 do 6 osób - pojemnik o pojemności 240 l lub pojemniki o łącznej pojemności 240 l;
3) od 7 do 11 osób - pojemniki o łącznej pojemności 480 l;
4) od 12 do 15 osób - pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 600 l.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, zobowiązani są gromadzić niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, ustalając ich pojemność uwzględniającą normę 30 1 na mieszkańca, przy częstotliwości odbioru odpadów raz na tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l na każdą nieruchomość.

2. W przypadku częstotliwości odbioru odpadów komunalnych innej niż określona w ust. 1 pojemność pojemników należy określić proporcjonalnie.3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, powstające w budynkach mieszkalnych, należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 120 l do 5000 l.

4. W odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych, minimalny normatyw pojemników do odbioru odpadów komunalnych ustala się z uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 1 oraz § 20.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.