BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Częstotliwość odbioru odpadów

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - co najmniej jeden raz na cztery tygodnie,
4) bioodpady:

a) od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,
b) od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na cztery tygodnie.

Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy wielorodzinnej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden raz w tygodniu,
2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru - co najmniej raz w tygodniu,
3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - co najmniej jeden raz na cztery tygodnie,
4) bioodpady:

a) od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,
b) od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na cztery tygodnie.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.