BIP ePUAP Facebook Evenio YouTube UE

Ochrona Danych Osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

§ 1

Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą: 64-920 Piła, 
ul. Dąbrowskiego 8 (piętro III), NIP: 764-26-63-906, email: prgok@prgok.pl, tel. 67 344 21 00, zwany dalej „PRGOK”, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania przez Panią/Pana ze strony internetowej PRGOK.

§ 2

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez PRGOK Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z RODO, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez PRGOK Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iod@prgok.pl

§ 3

PRGOK wprowadza politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 4

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://prgok.pl/ oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 5

Użytkownik w celu skontaktowania się lub zgłoszenia problemu do PRGOK może to zrobić za pośrednictwem dedykowanego formularza. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania poruszonej przez niego sprawy.

Użytkownik może także skontaktować się z PRGOK wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail oraz informacje w nim zawarte.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu 
z PRGOK, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 6

PRGOK informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Portalu oraz danych osobowych PRGOK, dostawcy narzędzi służących do analityki Portalu z którymi PRGOK zawarł stosowne umowy powierzenia.

§ 7

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do PRGOK.

Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy PRGOK lub podmiotu trzeciego.

§ 8

PRGOK przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z PRGOK.

§ 9

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

§ 10

Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z PRGOK będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy a następnie przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 11

PRGOK stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 12

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z PRGOK w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 13

PRGOK wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny PRGOK.

PRGOK przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia PRGOK analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu.

§ 14

PRGOK informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

PRGOK wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez PRGOK poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 15

PRGOK informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 16

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: iod@prgok.pl

 

×
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.